การเช่าสินค้า
     การเช่าสินค้าในนามบุคคล
     การเช่าสินค้าในนามบริษัทติดต่อสำนักงานใหญ่ โดยตรง ได้ที่เบอร์โทร. 02-433-5556 และ 081-925-1230